logo

logo
logo

ŽIVNOSTNÍK


zamestnana osoba

DOKLADY POTREBNÉ K POSKYTNUTIU ÚVERU


Ručenie nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve

Ako predmet ručenia môže slúžiť: K žiadosti je potrebné si pripraviť: Všetky ostatné podklady potrebné k spracovaniu žiadosti o úver zabezpečíme za Vás

Ručenie bytom v osobnom vlastníctve

Ako predmet ručenia môže slúžiť: K žiadosti je potrebné si pripraviť: Všetky ostatné podklady potrebné k spracovaniu žiadosti o úver zabezpečíme za Vás

FIRMA SI VYHRADZUJE PRÁVO ROZHODNÚŤ O SCHVÁLENÍ, PRÍPADNE NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O ÚVER A NIE JE POVINNÁ UDAŤ DÔVOD ZAMIETNUTIA POSKYTNUTIA ÚVERU.